બાળકો જુઠ્ઠું શા માટે બોલે છે?

બાળકોને પોતાની એક અલગ દુનિયા હોય છે. તેઓ એ દુનિયામાં રમતા હોય છે, નવા સપના જોતા હોય છે અને બીજી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોય છે જે સામાન્ય સંજોગોમાં તેઓ નથી કરી શકતા હોતા....


20 Ideas for School Fancy Dress Competition

The day when children have a fancy dress competition is the best day for them. They love to dress up different from the rest of the kids in their favourite cartoon character, favourite fruit or animal. All schools should host fancy dress competition at least once a year to amuse these little nuggets. Below are 20 ideas for school fancy dress competition which can easily be made possible at home. Try them. Pizza Slice Most of...


તમારું બાળક પૂરતી ઊંઘ લે છે કે નહિ એ કેવી રીતે નક્કી કરશો?

બાળકનું શરીર વિકાસ પામતું હોય છે અને તેથી એ બહુ જ જરૂરી બની જાય છે કે તે પૂરતી ઊંઘ લે. જો તમારું બાળક એલાર્મ વાગતા પહેલા ઉઠી જાય છે તો એ સારી નિશાની છે પણ જો તેને એલાર્મ વાગ્યા...


બાળકો પર સ્માર્ટફોનની નુકસાનકારક અસરો

આજ ના સમયમાં  ટેક્નોલોજીઓ આશ્ચર્યજનક સાધનો બનાવી અને ઉપયોગી માહિતી ને અમારી આંગળીના ટેરવે ઉપલબ્ધ કરાવીને  વિશ્વમાં ક્રાંતિ કરી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં, આપણા...


યોગાસન કરવાના ફાયદા

યોગ ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો એક ગૌરવી હિસ્સો છે. યોગ એ એક પ્રાકૃતિક પદ્ધતિ છે, જેના થી મન અને શરીર તંદુરસ્ત રહે છે અને એના સાથે ઘણા આધ્યાત્મિક લાભો તરફ દોરી શકે છે. "Yogas...


5 અદ્ભુત પ્રવૃત્તિઓ: ઉનાળાની રજાઓ માટે

આ ઉનાળાના રજાઓ દરમિયાન  તમે તમારા બાળકોને શું શું પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરશો? આજકાલ ના સમય માં અભ્યાસ નું દબાણ બાળકો પર બહુ જ હોય છે જેના કારણે બાળકો કોઈ ખાસ પ્રવૃત્તિ કરી જ...


Course Instructor Competition & Motivation Workshop 2019

Exam Time Aloha’s Course Instructor Competition had conducted exam for course instructors to evaluate their knowledge on a particular subject matter. The motto behind this was to demonstrate their appropriate and effective training methods. Motivational Time All the instructors were motivated where they were asked to exhibit a positive and enthusiastic attitude towards kids. A motivational speech for the instructor to...


બાળકો ને અબેકસ કેવી રીતે શીખવશો?

શિક્ષણ બાળકને અનુભવ અને કેળવણીથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. અબેકસ શીખવવાના વિવિધ તબક્કા આસાનીથી બાળક ને ગણતરી શીખવવા માટે અબેકસ બહુ જ ઉપયોગી છે જે વિવિધ સ્તરે કલાસરૂમ ટ્રેનિંગ...


Reward Your Child to Boost Their Morale

Every child is a storehouse of potential. With the right support, guidance and appreciation they can touch the stars. It is essential to reward good behaviour and performance in a child to encourage them to continue doing so and to give them the wings to grow into well developed and confident humans. Every parent is a child's hero and being praised by one means the world to them. You can devise a reward system to further boost your...


Calling all the students… Let’s join the Cycle Rally

Dear Parents, We all are witnessing drastic changes in environment since past decade. Across the globe rain pattern has changed, some places are becoming severe cold and some very hot, air pollution is increasing at an alarming rate and making it difficult to breathe in our own cities like Delhi/Ahmedabad etc. pollution levels have increased 200% in last 10 years. These changes are very fast and if they continue at this rate then imagine the...


To Top ↑